لیست محصولات

پکیج شن چسبان یک سرگرمی جذاب برای کودکان شما شامل 550 گرم شن مخصوص بازی با قابلیت شکل گرفتن و طرح دادن به آن براحتی قالب گرفته و به دست ها نمیچسبد همراه غلطک و بیلچه و کاردک بدون مواد مضر برای بازی کودکان

قیمت: 35,000 تومان