لیست محصولات

مورد استفاده:تست فیبرهای نوری , راه سازی ، کوهپیمایی- به ویژه جهت در خواست امداد ، دریانوردی-کنترل فرود بر روی باند برای فرودگاه ها, نصب آنتن های وایرلس-برای نجوم و ستاره شناسی و ورزشگاه ها

قیمت: 38,000 تومان