لیست محصولات

با قابلیت شارژ گوشی های موبایل(کابل رابط را باید مجزا تهیه کنید) کارکرد با انرژی باطری-شارژ توسط نور خورشیدـ(دارای شارژٰ خورشیدی)

قیمت: 35,000 تومان